Risktårtan


En bidragande anledning till att begreppet risk skapar förvirring är att kan risk beskrivas i flera olika nivåer och när vi pratar om risk är vi inte alltid överens om vilken nivå vi diskuterar. Ett begrepp som introduceras här är risktårtan som är en modell för att särskilja på de olika nivåerna av risk. Inlägget diskuterar inte "belöningen" men läsaren får ha i bakhuvudet att det är belöningen och dess potentiella storlek som får oss att investera från början.

Bolagsrisk

Bolagsrisk är den fundamentala risk som kommer med bolaget. Exempel:

  • Ökad konkurrens

  • Långsiktigt minskade marginaler

  • Svårt att behålla viktig personal

  • Finansiering


Bolagsrisk är i regel den risk du alltid måste bära och inte kan smita ifrån. Undantag finns dock. T.ex. kan en enskilt stor investerare minska bolagsrisken genom att ställa upp med finansiering. Detta kan minska bolagets finansieringsrisk och kan därmed leda till att investerare anser att priset på bolaget ska stiga p.g.a minskad total bolagsrisk.


I de absolut flesta fall kan man som enskild investerare inte påverka bolagsrisken. Det betyder:

  • Du måste identifiera riskerna så gott du kan.

  • Du måste bära såväl de risker som du identifierat samt de du misslyckats identifiera.


Du kan i regel inte smita ifrån bolagsrisken och över tid kommer du ta väldigt mycket bolagsrisk i många olika case. Din förmåga att bedöma och bära risk är därför avgörande för din avkastning. Den goda nyheten är att bolagsrisk är det enda lagret i risktårtan som du tvingas äta till fullo.
Investerarens risk
Investerare är aktörer som är beredda att betala ett pris för att få äga en del av bolaget och därmed vara villiga att bära bolagsrisker.” 


Ett nyckelord här är “pris”. Som investerare i ett bolag så måste du betala priset för att komma in och äga en del av bolaget och ta konsekvenserna av bolagsrisker. Priset sätts genom en överenskommelse på marknaden. Vi har därför introducerat "investerarens risk" som är att du, som enskild investerare, betalar ett för högt pris. Varenda krona i ökat pris leder till att du ökar risken/sannolikheten att du betalat för mycket. För bolaget och dess risker är det dock helt ovidkommande om du som enskild investerare betalat för mycket. Vi är nu uppe i andra nivån i risktårtan.


En av de vanligaste typerna av case-pitchar på Twitter är:

Bolaget är fantastiskt p.g.a. Dess stora marknadsandel (not: potentiell bolagsrisk!), höga marginaler (not: oj, en bolagsrisk till), och avstånd till konkurrenter. Vi tror därför att bolaget kommer växa fantastiskt i väldigt många år och därmed bör man äga det.


Därefter undviker man, eller är slarvig, att beskriva investerariskerna. Vid vilka priser (värdering) blir bolaget för dyrt sett till den potentiella avkastning och de bolagsrisker vi känner till idag? Det är en fråga som inte alltid besvaras, men om du inte kan besvara den så investerar du inte, du spekulerar i att dagens pris är lägre än morgondagens. Du spekulerarar i att marknaden har fel i sin prissättning.


Investerarisk är mer eller mindre frivilligt att ta. De som investerade i IT-bubblan tog en mycket stor investerarrisk då de helt bortsåg från värderingar för att istället fokusera på teknikutvecklingen. Först efteråt insåg många vilka risker de hade tagit och att de mitt i allt fokus på bolagen och internets framtid helt bortsåg från risken att de betalade ett för högt pris. Oavsett hur fantastisk framtiden kan se ut så kan priset alltid vara för högt.


Enklaste och vanligaste sättet att minska investerarrisk är att du har en uppfattning om bolagets verkliga värde i relation till intjäningsförmåga. DVS klassisk investeringsfilosofi som vi matats med i mängder, har historisk och kända förespråkare om Buffett mfl. Men som ofta bortses från helt och hållet.


Betalar investerare mindre så tar de mindre risk. Investerarens risk. Ditt mål är därför att alltid betala så lite som möjligt i förhållande till verkligt värde och bolagsrisker. Vilket i många fall kommer få dig att titta på mindre populära case då de tenderar att vara undervärderade i högre grad än de mest omtalade framgångsbolagen.


Personlig risk
Personlig risk är den risk som ligger längs ifrån såväl bolaget som dess aktie och är något som definieras för var enskild person (om man ska vara precis så kan vi även inkludera juridiska personer).


Exempel på personlig risker

        Jag kommer må väldigt dåligt som en konsekvens av att min portfölj går ner 50%. Jag är lycklig idag och är inte beredd att ta risker som kan leda till den konsekvensen. Därför undviker jag att köpa tungt i bolag med höga bolagsrisker trots relativt låga investerar risker, jag vill ha en väldiversifierad portfölj med viss andel räntepapper.”


Jag som utomstående kan inte avgöra om personen som kommer med ovanstående uttalande har rätt eller fel. Det är bara den personen själv som kan avgöra vilka risker personen kan bära.


En annan investerare kan samtidigt säga


    "Mitt enda mål är att maximera avkastning över tid. Jag är beredd att låta portföljen svänga kraftig över tid. Och jag betraktar inte stora draw-downs som en personlig risk då jag inte planerar uttag av kapital på många år. Mitt fokus är att minimera bolagsrisk och investerarrisk i förhållande till den avkastning jag är ute efter.”


Den här personen har ett mer känslokallt förhållande till investeringar. Vissa skulle påstå att “person 2” agerar mer “rätt” men då har man bortsett från varför “person 1” inte är beredd att bära personlig risk.


Andra exempel på att vissa kan, och bör, minimera personlig risk:


    "Jag behöver minst 80% av mitt investerade kapital om ett år för inköp av X."


Personen borde ta mindre personlig risk, sannolikt helt gå ur marknaden och lägga pengarna på ett sparkonto. Precis som den här personen:


    "Jag är belånad, och om portföljen går ned 50% förlorar jag hela portföljen."


Hen borde verkligen ta mindre personlig risk. Sannolikt minska belåningen dvs minska den personlig risken att portföljen försvinner helt. Att istället behålla belåningen med motivet att man har case med låg investerarrisk och bolagsrisk tar inte bort den personliga risken eftersom ingen kan identifiera bolagsrisker och investerarrisker till fullo. Man kan ha oturen att ha missat ett antal bolagsrisker samtidigt som det visar sig att investerarrisken över hela marknaden som helhet varit hög.


Över till de juridiska personerna:


        "Fonden har en avgiftsstruktur som gör att för våra egna löners skull så gör vi bäst i att bara försöka hålla oss till vårt benchmark."


Fondförvaltare kan välja att bekymra sig mindre över investerarrisk och bolagsrisk och bara försöka följa index. Detta för att fortsätta kunna ta höga fondavgifter. Samtidigt så har man puttat över en högre investerarrisk till sina fondandelsägare då dessa tar en stor risk då de betalar avgifterna varje år. Konsekvensen på kort sikt är låg, men sannolikheten att man får betala avgifterna är 100% och konsekvenserna på lång sikt blir stor jämför med en fond med låga avgifter. Vi har därför en situation där fondandelsägarna tar stor risk medan fondens förvaltare minskar sin personliga risk.


Det kan finnas olika skäl till att en del på ett personligt plan anser att volatilitet är en personlig risk. Volatilitet är dock inte investerarens risk eller bolagsrisk. Om du är till åren kommen och mest av allt vill lämna efter dig en viss summa i arv så kan du leta en generationsfond med mindre aktieandel. I vissa fall kan då volatilitetsmått som t.ex. Sharpekvot vara intressant.


För de investerare som aktivt förvaltar en egen portfölj med målet att skapa hög avkastning över tid så ska man sträva efter att ta bort personlig risk ur risktårtan. Hur?


  • Investera med låg eller ingen belåning. Med belåning så skapar volatlitetet en risk om belåningen i förhållande till volatliteten gör att portföljen kan försvinna helt.

  • Investera inte med pengar du snart behöver. Om du behöver ta ut betydande belopp i närtid så riskerar du att behöva sälja i väldigt dåliga tidpunkter.

  • Investera för att må bra. Håll kontroll på var du har dina känslor. Att bara sikta på en låg volatilitet för att du ska få en snygg kurva är irrationellt och kommer kosta avkastning över tid. Men om du faktiskt riskerar att må dåligt av att se portföljen gå ned så kanske du inte ska investera i aktier alls.Den sammanlagda risktårtan
Du behöver ha kontroll på alla lager i risktårtan.

- Bolagsrisk. Gedigen bolagsanalys för att efter bästa förmåga ska kunna identifiera bolagsrisker

- Investerarens risk. Marknadsrisker som investerarna utsätter sig för när de väljer att betala ett visst pris. Kom ihåg att marknaden älskar att låta just dig betala ett för högt pris och putta över risker på dig. Betala alltid så lite som möjligt.

- Personliga risker. Till sist de risker som du förknippar med dig själv och ditt liv. Fundera på var du är i livet och var du är på väg. Stock picking är inte för alla och det kommer definitivt inte alltid vara rätt för mig heller.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Investera under oroliga tider

Pitch: Devport

Pitch: Waystream