Rapportkommentar: MAG Q2 2020/2021


MAGs rapportering av Q2 var så tydlig att det var svårmotiverat att blogga. Men vi kör...

MAG Interactive har rapporterat sitt Q2 2020/2021 (DEC-FEB) och redovisade en omsättning som ökade 44%& YoY till 72,6 MSEK (50,5 MSEK) på samt ett rörelseresultat på -1,8 MSEK (-4,6 MSEK). 


En stor tillväxtdrivare var Nya Quizduellen som i princip helt ersatt den gamla versionen vid kvartalets ingång. Det innebär att en stor publik som tidigare inte genererat intäkter nu blir en inkomstkälla genom reklam eller prenumerationer.

Ett av viktigaste nyckeltalet, ARPDAU (medelintäkt per daglig aktiv spelare), utvecklades i rätt riktning samtidigt som DAU (dagliga spelare) låg stabilt. Förenklat så kan MAG arbeta med att få upp DAU genom reklam i andra spel och plattformar eller organiska nedladdningar. ARPDAU stärks i takt med att man förbättrar erbjudanden mot kunden genom t.ex. ge belöningar till de som ser på reklam eller erbjuda abonnemang eller andra spelvalutor genom försäljning (IAP). ARPDAU steg från 4,1 cent i Q1 till 4,8 cent i Q2. Det nya spelet från Apprope, Word Mansion, är en viktig komponent. Word Mansion har ett  ARPDAU på långt över 11 cent, uppskattnignsvis 15-20 cent. Eftersom Word Mansion är i en tidig fas med endast 90.000 dagliga användare så kommer MAGs genomsnittliga ARPDAU kunna stiga i takt med att Word Mansion växer snabbare än MAGs övriga portfölj. ARPDAU har även förbättrats av övergången från gamla till Nya Quizduellen, de lägst hängande frukterna är redan tagna där men viss förbättring bör man kunna räkna med även i Nya Quizduellen framöver.

Vad som är snudd på unikt för MAG är att man utöver reklam även kan göra sponsrade kampanjer och affiliate-samarbeten genom Primetimes liveshower. LiveQuiz har efter Q2s utgång implementerats inuti Nya Quizduellen i Tyskland och fler marknader väntar. Schweiz och Österrike står närmast. Förhoppningsvis kan sponsorsintäkterna nu gradvis öka i Tyskland samtidigt som jobbar vidare i norden. Nyligen började man samarbeta med Maria Casino i Sverige vilket sannolikt är en bra partner.

Intäkterna mellan MAG, Apprope och Sventertainment (LiveQuiz) fördelas enligt nedan: 
Utsikter

Q3 2020 hade stark valutamedvind med en USD/SEK >10 kr i April 2020. Trots det tror jag gammel-MAG kommer att växa YoY. När vi inkluderar förvärven kan nå en omsättning nära 80 MSEK i Q3. En viktig nyckel för framtida MAGs lönsamhet är att spelbidraget (intäkter exkl. UA och plattformsavgifter) kan fortsätta att stiga utan att de fasta kostnaderna (exkl. UA och plattformsavgifter) behöver öka nämnvärt. Om spelbidraget ökar 20 MSEK kommer det bidraget glida ned till resultatraden i princip orört. Nyckeln blir därmed att se om MAG kan fortsätta skala upp befintliga spel kryddat med nya spel och förvärv. MAG har positivt momentum från flera olika produkter kommande kvartal. Apprope (Word Mansion), Wordzee och Nya Quizduellen där vi inkluderar LiveQuiz är tydligast. Tillväxtutsikterna ser mycket goda ut och på kort sikt tror jag Apprope kommer växa 100% inom 1-2 kvartal.

Apprope konsoliderades i MAG från 4:e januari och var därmed med i cirka 2/3 av kvartalet. I kvartalet MAR-MAJ kommer Apprope visa på kraftigt ökat bidrag. Utöver att Apprope ger bidrag för ett fullt kvartal så har man startat UA för spelet Word Mansion i slutet på mars. Omsättningsbidraget kommer växa kraftigt under Q3 medan spelbidraget kommer stiga ordentligt först när man börjar trappa ned på UA vilket man förhoppningsvis gör så sent som möjligt. Vi önskar så hög tillväxt som möjligt givet att den är lönsam och UA:n fortsatt betalar tillbaka sig på 180 dagar. Word Mansion kan omsätta 20-40 MSEK om man sätter det i relation till peers med liknande spelmekanik, meta-game, och KPIer som t.ex. Wordington och Word Villas. 

Nya Quizduellen kommer sannolikt ha ett bra Q3 och får nu stöd av LiveQuiz. LiveQuizen har inte varit en omedelbar succé men lockar cirka 20K dagliga tittare. Förhoppningen är att det ska kunna växa och att spelläget lockar in såväl nya som gamla spelare i appen. Man trimmar just nu in såväl personal som teknik och kommer i ett senare skede köra fler sändningar vecka och vid bättre sändningstider. Även spel om riktiga pengar kommer införas vilket kan öka engagemang och användas i som lockbete UA-kampanjer. Per idag kör man Mån-Tor klockan 18.00. Jag ser Q3 som ett implementationskvartal för LiveQuiz i Tyskland och har därmed låga förväntningar på att det att det ska börja synas ordentligt på omsättning.

Wordzee har för min del varit en liten besvikelse då jag var enormt positiv i starten under hösten 2019. För ett knappt år sedan körde man hårt med UA men känslan är att man inte längre hittar lika bra öppningar för att marknadsföra spelet. Alternativt är man mer slektiv i hur man riktar UA:n. Man har nu lanserat nya funktionalitet vilket förhoppningsvis vässar KPIerna och hjälper till att räkna hem nya UA-kampanjer. Wordzee är ett spel med starka KPIer som kraftigt kommer höja MAGS genomsnittliga ARPDAU om man bara kan locka in spelare tillräckligt effektivt. Det är fortsatt ett av MAGs mer innovativa spel och har enorm potential framförallt i US. 

Det kommer fortsatt att svänga mellan omsättning och resultat. Kommande år förväntar jag mig såväl kraftiga tillväxtkvartal, på kortsiktig bekostnad av resultat, samt kvartal med svagare tillväxt med allt högre resultat. För min del får vi gärna fortsätta ta några tillväxtkvartal innan vi låter vinsterna synas ordentligt. MAG har en skuldfri balansräkning med en kassa på 75 MSEK som vi vill se sättas i arbete. Risken för emissioner är minimal förutom vid eventuella förvärv. Förutsättningarna att omsätta 80 MSEK i Q3 och 100 MSEK om ett par kvartal är goda nu när man har fler tillväxtspel än någonsin.

Jag förväntar mig fler spel under kalenderåret. Colorville som har varit ute på test fick en uppdatering den 24:e Mars vilket tyder på att projektet inte är nedlagt. Om det får tillräckligt bra KPIer i testerna så bör det vara nära release då det varit ute och testats bland spelare sedan december. Det har dock hänt att spel tvärt lagts ner efter tester vilket är en av MAGs stora styrkor. De ser ofta vad som inte kommer fungera innan release.Aktien har gått starkt. Även om bolaget fortsätter att växa och aktien stiga på lång sikt så kommer det komma korrektioner. För mig personligen så tillåter jag den här aktien bli högre värderade än vad jag annars skulle tillåta. En stark orsak till det är att jag har ovanligt starkt förtroende för ledningen. Värderingsrisken är dock väldigt mycket högre nu än under 20 kr. Samtidigt är en uppvärdering rättvis då bolaget exekverat på så väl tillväxt, nya spel och förvärv. För att en högre värdering ska vara motiveras måste MAG nu fortsätta skala upp affären. Mycket tyder på att man är på väg att göra det men det finns fallhöjd om man misslyckas. Det positiva med den högre värderingen är att bolaget nu låter mer positiva inför tanken att använda aktier vid förvärv. Efter FEO Media, Delinquent, Sventertainment och Apprope så har man samlat på sig mycket erfarenhet vilket jag tycker visat sig vid de två senaste förvärven som kom till bra pris och med fina synergier.

Vill man läsa mer kring hur jag tänker kring värdering av MAG så kan man läsa förra rapportkommentaren eftersom mina tankar är i princip oförändrade. MAG gör det mesta rätt, har två fantastiska förvärv i ryggen (givet prislapp) och har 100% hitrate på de spel man släppt senaste åren. Jag ser fram emot den fortsatta resan.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gravity Q4 - Kommentarer

Twitterfonden

Gravity Q3 - Kommentarer