MAG Interactive Q4

 


 

MAG rapporterade en tillväxt på 28% i Q4 (Jun-Aug). Q4 är MAGS svagaste kvartal och på Q-Q nivå så påverkades omsättningen negativt av lägre DAU och lägre USD/SEK. Resultatet påverkas negativt av högre UA-kostnader än föregående år samt ökade investeringar i bolaget. De ökade personalkostnaderna är inte fullt synliga i Q4 och något man bör vara vaksam på.

 

 

 Annonsintäkterna ökade endast 3% YoY medan IAP ökade 76%. Man kan förenklat säga att MAGs omsättningsökning på 28% YoY är knutet till att man 2019 lanserade ett spel där spelarna är villiga att spendera pengar, Wordzee. IAP (köp i spel) är en punkt MAG historiskt alltid varit dåliga på, man har inte kunnat köpa sig direkta fördelar i spelen tidigare. Wordzee däremot är Pay to Win, det fina är att din motståndare inte ser hur mycket pengar du spenderar och du slipper skämmas och motståndaren kan inte skylla ifrån sig.

Visa spelare, ofta damer 40-60 i US verkar spela Wordzee som att man byter bokstäver tills man är nöjd:

This game is definitely different,but as someone who has just swapped out letters until I got what I wanted. Maybe there should be a limit on how many times you can swap a round,

 


Suget efter att köpa juveler i Wordzee innebar att IAP ökade för MAG som helhet Q-Q trots att antalet dagliga användare minskade.


 Jag förväntar mig att IAP ökar ytterligare i innevarande kvartal tack vare att UA för Wordzee spenderades i slutet på augusti och in i september. Siffror från Sensortower antyder även att MAGS IAP ökat i september jämfört med i Q4.

   

Effekten av Wordzees effekt på MAGS nyckeltal är tydlig om man plottar ARPDAU: 

ARPDAU på 3,4 cent är högre än de 3,1 jag räknat med för kvartalet och kommer påverka min analys framåt eftersom att Wordzee kommer fortsätta att utgöra en allt större del av portföljen. För 2021 hade  jag estimerat att ARPDAU skulle stiga till 3,2 cent och för 2022 till 3,4 cent. Nu är den nivån redan uppnådd.

 

I tabellen nedan hag jag nu skissat på en ARPDAU som utgår från dagens högre nivå och en ökning med i snitt på 0,1 cent per kvartal. Här finns det flera scenarion som skulle innebära en högre ARPDAU än jag skissat, t.ex.:

  1.    Framgång  med Live Quiz i Tyskland (Primetime har en uppskattad ARPDAU på 6 cent)
  2.  Ökade takt på Wordzee
  3.  Nya spel

  

Ökad ARPDAU slår direkt på omsättningen och är den enklaste vägen fram för tillväxt för MAG. Bra spel som uppskattas av spelare driver ARPDAU.

 

Samtidigt som jag uppjusterat ARPDAU så har jag sänkt DAU. Jag räknar nu med att man tappar en större andel av spelarna vid flytt från gamla till Nya Quizkampen samt att Wordzees UA siktar in sig på en mindre grupp spelare av hög kvalitet, t.ex. kvinnor 40-60 i USA och därmed inte driver DAU lika mycket som titeln driver ARPDAU.

 

Nettoeffekten av ändringarna i DAU och ARPDAU är något negativ. Dock så tycker jag att optionsvärdena, som nu är större än någonsin, väger upp att basscenariot är något mer negativt. Med ett basscenario på 20% tillväxt på omsättning kommande två år ligger jag kraftigt högre än de fåtal analytiker som följer bolaget. Det känns alltid jobbigt att slänga ankaret för långt från resten av marknaden så jag försöker vara konservativ.

 

MAG rekryterar och närmar sig 100 anställda. Man verkar helt orädd inför att dra på sig nya kostnader och målsättningen är att bolaget ska bli flera gånger större än idag. På kort sikt (1-2 år) kommer dock resultatet lida skada. Ett nollresultatet under 2021 är osannolikt sett i ljuset av att man satsar på kraftig tillväxt och kommer ta varje möjlighet som finns att trycka in pengarna i UA. Jag menar att det är rätt strategi men kanske inte vad börsen uppskattar här och nu.

Äger aktier.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gravity Q4 - Kommentarer

Twitterfonden

Gravity Q3 - Kommentarer