Inlägg

Gravity: Project S + Next SEA + CPBL

Bild
I min Q2 kommentar som skrevs för en dryg månad sedan konstaterade jag:  - Tre spännande releaser samt en CBT närmar sig. - Project S och Ragnarok Begins kan leda till marginalförbättringar redan H2 2021. Sedan dess har nu två av spelen släppts (CPBL Taiwan och Next SEA). Idag började CBT av Project S.  Några av mina från releaserna: Next Startar på top #5 grossing på de tre största marknaderna. Kommer sannolikt lägga sig som top #3 en period för att därefter förhoppningsvis ligga top #10 under en lång period. Eternal Love verkar inte påverkas negativt av Next, Det betyder att intäkterna från Next till stor del kommer läggas ovanpå basen från Eternal Love vilket är över mina förväntningar men bekräftar vad vi sett i Taiwan. Över tid tror jag spelarna kommer vandra till en av de fyra(!) Ragnarok Mobile MMORPG som snart kommer finnas på alla marknader. I nuläget har varje enskild marknad 1-2 spel. Next tas emot enormt positivt. Över 3 miljoner pre-regs och spelarna älskar det och kastar

Gravity Q1 - Kommentar

Bild
En kort kommentar på Gravity Q1 kommer här. Jag har ännu inget originellt att tillägga mot vad Twitter redan konstaterat. En förbannat bra rapport. Jag får återkomma lite längre fram efter IR-call med eventuella djupare insikter.  Gravity rapporterade Q1 2021 idag den 14 maj. Tron hos de som följer bolaget låg på kraftig försämrat resultat mot Q4 i takt med att mobilspelen Origin i Korea och Next i Taiwan lämnat sina starka releasekvartal. Gravity visade dock upp ett av sina starkaste kvartal hittils mednäst högsta rörelseresultatet hittills. Rörelsemarginalen stiger till rekordhöga 27% vilket delvis förklaras av starka intäkter på PC. På mobilsidan ser det vid omedelbar anblick ut som att det gått bättre än vad jag trott över hela linjen. På kvartalsbasis var jag som vanligt fel ute och det kommer inte bli lättare att sätta estimat de kommande tre kvartalen i takt med fler spel och marknader. Lyxproblem? Gravity står inför flera spelreleaser i närtid: - CPBL Pro-baseball 2021 Taiwan,

När sälja?

Att investera handlar om att köpa, hålla och ibland att sälja. Investeringsstrategier utgår oftast från det som alla måste göra för att vara med i leken: KÖPA!. Man kan köpa lågt värderade bolag, cigarr-fimpar, tillväxtbolag, förhoppningsbolag, stora, små, noterade eller onoterade. Antalet potentiella portföljkonstruktioner är oändliga och det finns inget universellt rätt eller fel. Däremot finns det alltid rätt eller fel för den enskilde investeraren. Själv är jag komfortabel med vilka typer av bolag jag letar efter och varför. Jag noterar i små, företrädelsevis svenska bolag som uppfyller fundamentala kriterier och får hjärtat att slå lite snabbare . Det är en stil som passar vissa medan det för andra kan vara helt fel. Jag tror mig veta hur jag kan hitta bolag att investera i. Jag har inte en köp-och-håll strategi utan en håll-och-verifiera. Därmed uppstår den omedelbara frågeställningen om när jag ska sälja? Precis som jag behöver kriterier för att köpa så behöver jag kriterier för

Rapportkommentar: MAG Q2 2020/2021

Bild
MAGs rapportering av Q2 var så tydlig att det var svårmotiverat att blogga. Men vi kör... MAG Interactive har rapporterat sitt Q2 2020/2021 (DEC-FEB) och redovisade en omsättning som ökade 44%& YoY till 72,6 MSEK (50,5 MSEK) samt ett rörelseresultat på -1,8 MSEK (-4,6 MSEK).  En stor tillväxtdrivare var Nya Quizduellen som i princip helt ersatt den gamla versionen vid kvartalets ingång. Det innebär att en stor publik som tidigare inte genererat intäkter nu blir en inkomstkälla genom reklam eller prenumerationer. Ett av viktigaste nyckeltalet, ARPDAU (medelintäkt per daglig aktiv spelare), utvecklades i rätt riktning samtidigt som DAU (dagliga spelare) låg stabilt. Förenklat så kan MAG arbeta med att få upp DAU genom reklam i andra spel och plattformar eller organiska nedladdningar. ARPDAU stärks i takt med att man förbättrar erbjudanden mot kunden genom t.ex. ge belöningar till de som ser på reklam eller erbjuda abonnemang eller andra spelvalutor genom försäljning (IAP). ARPDAU ste

Gravity Q4 - Kommentarer

Bild
  Rapporten Gravity rapporterade sin Q4 den 16:e Feburari med kraftig tillväxt YoY men ett tapp från Q3. På kvartalsbasis så tappar bolaget försäljning i RO Online (PC) i Thailand som varit väldigt starkt i Q2 och Q3 sedan Gravity tog över publishing i egen regi. Vidare så tappar Origin i Korea efter ett starkt releasekvartal i Q3. I SEA gick Ragnarok Eternal Love svagt, sannolikt delvis drivet av att spelet är precis innan större uppdateringar samt att nya spel närmar sig. Ragnarok Next hade ett mycket bra releasekvartal och bidrar kraftigt till EBIT men mindre till revenue. På kvartalsupplösning är det som vanligt många rörliga komponenter medan det på årsbasis ser stabilare ut. Gravity har levererat ett nytt rekordår. Det stora utropstecknen är att vi fått bekräftat att Origin och Next är bra produkter. Den långsiktiga retention (kvarhållningen av spelare) kommer dock fortsatt att vara osäker. Min bedömning är att intresset är fortsatt högt på nyckelmarknader som TW och SEA. Min tro

Pitch: Integrum

Bild
  1.        Bolag, teknik och marknad Integrum arbetar med proteser som fästs i skelettet. Facktermen är ”osseointegration”. Integrums huvudapplikation för osseointegration är benproteser efter amputation ovanför knät.   En osseointegration ger en helt annan exakthet, känsla och mobilitet än en klassisk protes som fästs kring benstumpen. Många patienter beskriver Integrums osseointegration som livsförändrande. Tekniken har utvecklats i ledning av Rickard Brånemark som grundat bolaget och idag är styrelseordförande baserad i USA där hans kompetens är viktig inför pågående introduktion av tekniken på nya kliniker. Rickard har dubbelexamen i teknisk fysik och läkarexamen. Han titulerar sig som ortoped. Brånemarks far, Per-Ingvar Brånemark var upphovman till Brånemarksmetoden som är tandinplantat genom osseointegration, något som introducerades 1965 och blev ett alteranativ till löständer. Rickard Brånemark har i flera avseenden byggt vidare på sin fars koncept och skapat det som ä

Zordix förvärvar JFG

Bild
  Zordix har förvärvat den franska speldistributören Just For Games. Att Zordix skulle försöka genomföra förvärv var känt. Typen av förvärv var dock okänt. Sedan tidigare har Zordix förvärvat Dimfrost Studio i Norrköping samt Invictus Games i Ungern. Inklusive studion i Umeå är man därför tre studios som arbetar med större projekt där endast Bramble The Mountain King från Dimfrost är känt. Samtliga studios växer i antalet anställda. Det var dessa tre studios tillsammans med en uttalad förhoppning om att förvärva som du fick om du köpte aktier innan förvärvet igår. Man får ge dom att loggan är snygg? Sedan sommaren 2020 har bolaget knutit till sig nya styrelseledamöter samt flera investerare. Samtidigt så kommunicerade bolaget tydligt att man nu avser att växa kraftigt genom förvärv. Det är ett klassiskt gaming-roll-upp-narrativ som vi sett flertal exempel på senare år. Debatten kring de här bolagen är ofta svart-vit. Det är en strategi som fungerar eller inte. Ord som korthus varvas me